Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Fundacja Miśka Zdziśka - Błękitny promyk nadziei.

„APKA-Aktywizacja Praca Kompetencje Adaptacja dla Osób Młodych”

Tytuł projektu: „APKA-Aktywizacja Praca Kompetencje Adaptacja dla Osób Młodych”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: POWER.01.02.01-26-0022/21
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Okres realizacji projektu: 31.03.2022r. – 30.06.2023r.
Wartość projektu: 982 400,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości stabilnego zatrudnienia oraz poprawa indywidualnej sytuacji na rynku 80 os. fiz. (w tym 41K) w wieku 18-29 lat, należących wyłącznie do grup osób znajdujących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: biernych lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy.

GRUPĘ DOCELOWĄ:
- osoby w wieku 18-29 lat zamieszkujących (wg KC) lub uczących się na terenie woj. świętokrzyskiego
- os. bierne zawodowo
- osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy
- imigranci i reemigranci,
- kobiety o niskich kwalifikacjach zawodowych
- osoby z niepełnosprawnością

OFEROWANE:
- kursy, szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb osoby bezrobotnej podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe
- staże + zatrudnienie
- stypendium stażowe i szkoleniowe

Zapraszamy osoby do kontaktu z naszą fundacja:
Biuro projektu:
Fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei”
ul. Przemysłowa 7
28-300 Jędrzejów
Tel. 41 386-65-69, email: dyrektor@blekitnypromyknadziei.plFormularz zgłoszeniowy ,,dobry" APKARegulamin rekrutacji.pdfAneks do regulaminu rekrutacji.pdf

Harmonogram - zobaczPotrzebujesz pomocy ze strony naszej fundacji?