Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Fundacja Miśka Zdziśka - Błękitny promyk nadziei.

„SIĘGAMY PO SUKCES. AKTYWNI MIMO BARIER!”

FUNDACJA MIŚKA ZDZIŚKA „BŁĘKITNY PROMYK NADZIEI” Tytuł projektu: "SIĘGAMY PO SUKCES. AKTYWNI MIMO BARIER!”

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy nr ZZO/000123/13/D

Okres realizacji: 01.07.2022r. – 31.03.2023r.
Wartość projektu:  490 655,94 zł


Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 40 osób (26 kobiet i 14 mężczyzn) z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez realizację kompleksowego wsparcia w postaci przygotowania i wdrożenia Indywidualnego Planu Działania oraz Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej, poradnictwa i doradztwa zawodowego, poradnictwa prawnego, terapeutycznego oraz szkoleń, staży i pośrednictwa pracy.


Dla kogo?


- osoby z niepełnosprawnością od 18 r.ż. do osiągnięcia wieku emerytalnego, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujące teren woj. świętokrzyskiego, w tym nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracy,
-osoby bezrobotne.

Oferujemy:

- doradztwo zawodowe z opracowaniem IPD - wsparcie prawnika, w tym utworzenie Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej - indywidualne poradnictwo psychologiczne, - specjalistyczne poradnictwo w formie warsztatów,
- szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe

- pośrednictwo pracy
- poradnictwo terapeutyczne

- możliwość odbycia 3-miesiecznego stażu zawodowegoBiuro projektu:


Fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei” ul. 11 Listopada 5, 28-300 Jędrzejów. Tel. 41 386-65-69, e-mail: biuro@blekitnypromyknadziei.pl,

FORMULARZ REKRUTACYJNY.pdfOŚWIADCZENIE UCZETSNIKA.pdf

Harmonogram - zobacz
Rozeznania cenowe - zobaczPotrzebujesz pomocy ze strony naszej fundacji?