Aby zostać podopiecznym, Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” należy dostarczyć następujące dokumenty:
• Porozumienie o udostępnieniu konta ( w 2 egzemplarzach)
• Zgodę na udostępnienie danych osobowych
• Wypełnione oświadczenie o dochodach
• Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności i/lub kserokopię dokumentacji medycznej
• Aktualną fotografię (może być w formie elektronicznej – format pliku JPG).
• Szczegółowy opis choroby wraz z potrzebami podopiecznego.

Wzory dokumentów niezbędnych do podopiecznym Fundacji znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Wskazane dokumenty należy przesłać lub doręczyć osobiście na adres:
Fundacja Miśka Zdziśka „ Błękitny Promyk Nadziei”
ul. 11 Listopada 5; 28-300 Jędrzejów 
Pn.-Pt. 7.30 -15.30.
POTRZEBUJESZ POMOCY ZE STRONY NASZEJ FUNDACJI?