Skład fundacji

Dariusz Lisowski

PREZES ZARZĄDU fundacji

Agnieszka Stożek

Dyrektor zarządu i biura fundacji

Patrycja Lisowska

Dyrektor ds marketingu i koordynacji funduszy unijnych

Agnieszka Chabior

specjalista ds administracyji i projektów uninych

Edyta Kucybała

Specjalista ds finasowo – księgowych

Joanna Czaja

Pracownik ds administracyjno – organizacyjnych

Bartosz Zbroński

Pracownik ds administracyjnych

Marcin Krawiec

Pracownik administarcyjno – gospodarczy
POTRZEBUJESZ POMOCY ZE STRONY NASZEJ FUNDACJI?