OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
OŚWIADCZENIE O LEKACH
POROZUMIENIE O UDOSTĘPNIENIU KONTA
ROZLICZANIE KOSZTÓW DOJAZU
ROZWIĄZANIE POROZUMIENIA
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE KONTA
ZESTAWIENIE KOSZTÓW LECZENIA
ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH PODOPIECZNYCH FUNDACJI MIŚKA ZDZIŚKA
ZGODA NA PUBLIKACJE DANYCH OSOBOWYCHH
POTRZEBUJESZ POMOCY ZE STRONY NASZEJ FUNDACJI?