Amelia Jędrszczyk


Darowizny na rzecz Amelia Jędrszczyk prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem „Na leczenie Amelia Jędrszczyk”
 
Na rzecz Amelii można przekazać 1,5 % podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT nr KRS 0000422283 i w celu szczegółowym należy wpisać Amelia Jędrszczyk.