Danuta Łukasik

Pani Danuta ma 49 lat. Od 2007 roku choruje na glejaka mózgu. Glejaki mózgu to grupa guzów powstających w wyniku nieprawidłowego rozrostu gleju. Komórki glejowe są uznawane za komórki podporowe dla neuronów, z którymi tworzą tkankę mózgową. Zapewniają one odżywienie dla komórek nerwowych, tworzą barierę krew-mózg i wytwarzają wiele enzymów. Jeżeli zaczyna dochodzić do nieprawidłowych podziałów komórek glejowych, to wówczas następuję tzw. transformacja nowotworowa i powstaje guz. Pani Danusia przeszła udar mózgu oraz dwie operacje. W tym roku niestety okazało się, że guz jest złośliwy.
Wymaga ona bardzo pilnie rehabilitacji, która pozwoli na podanie chemii ratującej jej życie. Wymaga stałego leczenia kosztownymi lekami oraz pobytów rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach. Bardzo prosimy o pomoc.

Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem: „na pomoc Danuta Łukasik”.

Na rzecz Danuty można przekazać  1,5% podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT nr KRS Fundacji Miśka Zdziśka: 0000422283 i w celu szczegółowym należy wpisać Danuta Łukasik.