Dominika Nowojewska

Dominika urodziła się z zespołem Downa z wadami towarzyszącymi, wadą wzroku, otyłość brzuszna, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Zbiera fundusze na rehabilitację, na edukację i doszkolenie do osiągu samodzielności i na bieżące potrzeby życiowe.

Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem: „na pomoc Dominika Nowojewska ”.

Na rzecz Dominiki można przekazać  1% podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT   nr KRS Fundacji Miśka Zdziśka:  0000422283 i w celu szczegółowym koniecznie należy wpisać Dominika Nowojewska.