Janina Walczyńska

 

 
Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem: „na pomoc Janina Walczyńska”.

Na rzecz Pani Janiny można przekazać 1,5 % podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT nr KRS Fundacji Miśka Zdziśka: 0000422283 i w celu szczegółowym koniecznie należy wpisać Janina Walczyńska.