Michał Roszkowski

Michał Roszkowski jest podopiecznym Fundacji Miśka Zdziśka od Listopada 2019 r.
Michał Roszkowski urodził się 13 lutego 2008 r. – cierpi na autyzm wczesnodziecięcy, całościowe zaburzenia nierozwojowe, zaburzenia rozwoju mowy, które zdiagnozowano w okolicach  3 roku życia.
Michał to grzeczny,  uśmiechnięty chłopiec z ogromnymi problemami z koncentracją oraz zaburzeniami rozwoju mowy i języka.. Uczęszcza do specjalnej szkoły gdzie codziennie jest pod specjalistyczną opieką pedagogów i logopedów.
Popołudniami natomiast (3 razy w tygodniu) – bierze udział w zajęciach dodatkowych w kilku innych poradniach. Dzięki tej pracy jaką wykonuje ma niebywałą zdolność rozumienia co się do niego mówi.
Zgromadzone środki na subkoncie Fundacji pozwolą w dalszym ciągu finansować zajęcia dodatkowe  czy turnus rehabilitacyjny.

Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem: „na pomoc Michał Roszkowski”.

Na rzecz Michała można przekazać  1% podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT   nr KRS Fundacji Miśka Zdziśka:  0000422283 i w celu szczegółowym koniecznie należy  wpisać Michał Roszkowski.