Nikodem Sarna

Nikodem urodził się w 2007 roku. Choruje na bardzo rzadką chorobę genetyczną jaką jest nukopolosacharydoza TYP 3A, zwaną chorobą Sanfilippo. Długość zycia dzieci z MPS to przeciętnie 14 lat, ale część z nich umiera wcześniej, zdarzają się również dzieci, które dożywają 20 lat. W przebiegu MPS dochodzi do gromadzenia się jednego z siarczanu heparyny w tkankach i narządach, co prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń, a dalej do wyniszczenia organizmu dziecka. Występuje raz na 100 tys. urodzeń. Jest to choroba nieuleczalna, silnie postępująca. Wyniszczająca choroba powoduje u Nikodema szybką utratę wagi, sprawności, bóle mięśni i stawów, zmiany kostne oraz coraz bardziej ograniczony kontakt.
 
Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem: „na pomoc Nikodemowi Sarna”.

Na rzecz Nikodema można przekazać 1,5 % podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT nr KRS Fundacji Miśka Zdziśka: 0000422283 i w celu szczegółowym koniecznie należy wpisać Nikodem Sarna.