Patrycja Szyba

 

 
Szyba Patrycja urodzona jako wcześniak w 31 tygodniu ciąży bliźniaczej. Wystąpiła u niej po porodzie niewydolność oddechowa, dysplazja oskrzelowo- płucna. Przetrwały przewód tętniczy –zamknięcie farmakologiczne. Wylew wewnątrzkomórkowy III stopnia. Wodogłowie pokrwotoczne leczone zastawką komorową –otrzewnową. Wzmożone napięcie mięśniowe.  Opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Po drugim roku życia wystąpiła epilepsja, zdiagnozowano też mózgowe porażenie dziecięce. Obecnie dziewczynka porusza się na wózku inwalidzkim i wymaga stałej rehabilitacji. Konieczne  też są regularne kontrole w poradniach, szczególnie neurochirurgicznej(kontrola zastawki), neurologicznej ze względu na padaczkę oraz innych. Korzysta również z zaopatrzenia ortopedycznego –ortezy.
 
Darowizny na rzecz Patrycji prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem „Na leczenie Patrycja Szyba”
 
Na rzecz Patrycji Szyba można przekazać 1,5 % podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT nr KRS 0000422283 i w celu szczegółowym należy wpisać PATRYCJA SZYBA.