Tomasz Michalski

Tomasz Michalski- Urodzony 16.11.1982r. mieszka w małej miejscowości Mzurowa niedaleko Kielc. Od urodzenia choruje na Dziecięce Porażenie Mózgowe ma niedowład lewej strony i problemy z poruszaniem się. Leczy się w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno- Rehabilitacyjnym „ Górka” w Busku – Zdroju.
Tomek mimo choroby jest osobą o pogodnym usposobieniu, stara się pozytywnie patrzeć w przyszłość. Fundacja Miśka Zdziśka pomaga chłopakowi w zbiórce środków na leczenie i rehabilitację, która pozwoli usamodzielnić się podopiecznemu. Tomek Interesuje się historią, muzyką i sportem.
Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem: „ Na Leczenie Tomasz Michalski ”
 
Na rzecz Tomasza Michalski można przekazać 1% podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT   nr KRS Fundacji Miśka Zdziśka:  0000422283 i w celu szczegółowym koniecznie należy  wpisać Tomasz Michalski.