Wiktoria Strojewska

Wiktoria urodziła się 10.05.2005r. mieszka razem z rodzicami w miejscowości Karsznice
w woj. Świętokrzyskim. Dziewczynka od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce – zespół piramidowo- pozapiramidowy i Padaczkę lekooporną. Dziewczynka wymaga ciągłej rehabilitacji i kontroli w poradniach Neurologicznej i Rehabilitacyjnej. Pomimo choroby Wiktoria jest dzieckiem pogodnym, łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami.
Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem: „ na pomoc Wiktoria Strojewska”

Na rzecz Wiktorii Strojewska można przekazać 1% podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT   nr KRS Fundacji Miśka Zdziśka:  0000422283 i w celu szczegółowym koniecznie należy  wpisać Wiktoria Strojewska.