Zbigniew Bejm

Pan Zbigniew ur. 05.08.1959r., mieszka w Piołunce w gminie Sędziszów, do 1998r. wiódł normalne życie, pełnił rolę męża i ojca. 07.01.1998r. trafił do szpitala w Końskich na oddział chirurgii naczyń gdzie amputowano mu lewą nogę poniżej kolana z powodu choroby Buergera. Jest to choroba, w której dochodzi do stopniowego zwężania się lub całkowitego zarastania małych i średnich tętnic.
Zmiany są wynikiem toczącego się w ścianie tętnicy zapalenia powodującego powstanie zakrzepów w świetle naczyń i najczęściej zlokalizowane są w tętnicach kończyn dolnych, znacznie rzadziej w naczyniach kończyn górnych i innych narządów.
Pan Zbigniew zwrócił się do Naszej Fundacji z prośbą o dofinansowanie zakupu protezy.
Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem: „ na pomoc Zbigniew Bejm”
 
Na rzecz Zbigniewa Bejm można przekazać 1% podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT  nr KRS Fundacji Miśka Zdziśka:  0000422283 i w celu szczegółowym koniecznie należy  wpisać Zbigniew Bejm.