APKA-Aktywizacja Praca Kompetencje Adaptacja dla Osób Młodych

Zrealizowane
Tytuł projektu: „APKA-Aktywizacja Praca Kompetencje Adaptacja dla Osób Młodych”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: POWER.01.02.01-26-0022/21
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Okres realizacji projektu: 31.03.2022r. – 30.06.2023r.
Wartość projektu: 982 400,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości stabilnego zatrudnienia oraz poprawa indywidualnej sytuacji na rynku 80 os. fiz. (w tym 41K) w wieku 18-29 lat, należących wyłącznie do grup osób znajdujących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: biernych lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy.

GRUPĘ DOCELOWĄ:
– osoby w wieku 18-29 lat zamieszkujących (wg KC) lub uczących się na terenie woj. świętokrzyskiego
– os. bierne zawodowo
– osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy
– imigranci i reemigranci,
– kobiety o niskich kwalifikacjach zawodowych
– osoby z niepełnosprawnością

OFEROWANE:
– kursy, szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb osoby bezrobotnej podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe
– staże + zatrudnienie
– stypendium stażowe i szkoleniowe

Zapraszamy osoby do kontaktu z naszą fundacja:
Biuro projektu: 
Fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei”
ul. Przemysłowa 7
28-300 Jędrzejów
Tel. 41 386-65-69, email: dyrektor@blekitnypromyknadziei.pl