Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością poprzez wznowienie Centrum Komunikacji i Wsparcia

Zrealizowane
Tytuł projektu: ,,Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością poprzez wznowienie Centrum Komunikacji i Wsparcia” Projekt współfinansowany ze środków PFRON
Nr umowy: ZZO/000105/13/D
Okres realizacji projektu: 01.03.2022r.-31.12.2022r.
Wartość projektu: 303 200,00 PLN

Od 1 marca 2022r. Fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei” ponownie uruchomiła działanie pn. ,,Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością poprzez wznowienie Centrum Komunikacji i Wsparcia’’ współfinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”
. Wsparciem zostaną objęte wszystkie osoby niepełnosprawne: dzieci, młodzież, osoby starsze, weterani bez względu na wiek z terenu województwa świętokrzyskiego.

OFERUJEMY BEZPŁATNE WSPARCIE:
– psychologiczne
– terapeutyczne

Można umówić się na bezpłatne indywidualne spotkanie ze specjalistą psychologiem lub terapeutą pod nr tel. 41 386-65-69. Spotkania będą odbywać się w siedzibie fundacji przy
ul. Przemysłowej 7 w Jędrzejowie.

Kolejna formą wsparcia będzie możliwość połączenie się ze specjalistami w formie online przez Infolinię call-center pod nr tel. 41 230-51-00, pod którą będą dostępni psychologowie
i terapeuta zgodnie z harmonogramem ich dyżurowanie. Harmonogram dyżurów będzie dostępny na stronie fundacji www.blekitynypromyknadziei.pl.

Osoby niepełnosprawne będą mogły liczyć na pomoc wolontariuszy w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków, jeżeli zgłoszą taka potrzebę.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do kontaktu z naszą fundacja:
Fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei”
ul. Przemysłowa 7
28-300 Jędrzejów
Tel. 41 386-65-69, email: dyrektor@blekitnypromyknadziei.pl