Albert Borecki

Albert Borecki urodził się w grudniu 2008 roku. Tuż po urodzeniu okazało się, że ma wadę serca. Do drugiego roku życia nic więcej nie budziło niepokoju w rozwoju Albercika. Był radosnym, ciekawym świata chłopczykiem, pojawiały się pierwsze słowa, a nawet zdania.  Jednak stopniowo zaczął tracić posiadane umiejętności, przestał reagować na swoje imię, pojawiały się nietypowe zachowania, stopniowo zanikała umiejętność mówienia. Po wielu wizytach u różnych specjalistów stwierdzono
u dziecka autyzm.  Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju obejmujące większość sfer funkcjonowania dziecka, jednak każde z nich przechodzi je inaczej. Albercik uczęszcza do ośrodka dla dzieci z autyzmem i powoli zaczyna otwierać się na otaczający świat, jednak czeka go jeszcze wiele pracy i wysiłku.  Chłopiec cierpi też z powodu alergii wziewnej i pokarmowej. Jest uczulony na wiele dodatków do żywności i te w środkach czystości. Niestety ostatnio dołączyła też nowa choroba- padaczka. Bliscy Alberta zwrócili się z prośbą o dofinansowanie zakupu leków, witamin, odżywek, środków medycznych, rehabilitacji.
Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem: „na pomoc Albert Borecki”.
Na rzecz Alberta Boreckiego można przekazać  1% podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT   nr KRS Fundacji Miśka Zdziśka:  0000422283 i w celu szczegółowym koniecznie należy  wpisać Albert Borecki.