Artur Rydz

24 letni Artur Rydz choruje na ataksję rdzeniowo – móżdżkową. To rzadka choroba genetyczna, w Polsce cierpi na nią niewiele osób. Choroba Artura została zdiagnozowana w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwa razy w roku jest na turnusie rehabilitacyjnym w Czarneckiej Górze, mimo rehabilitacji choroba pogłębia się. Jedynym lekarstwem jest terapia komórkami macierzystymi, Artur pomimo choroby ukończył technikum hotelarskie w Łopusznie oraz studia wyższe na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
Artur pomimo choroby nie załamuje się, wraz z rodziną iż terapia komórkami macierzystymi zatrzyma objawy choroby. Wszystkich ludzi nieobojętnych na chorobę Artura prosimy o wsparcie.
Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem: „ na pomoc Artur Rydz”
Na rzecz Artura Rydz można przekazać 1% podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT   nr KRS Fundacji Miśka Zdziśka:  0000422283 i w celu szczegółowym koniecznie należy  wpisać Artur Rydz.