Gustaw Polak

Gustaw Polak urodził się 09.02.2010r., mieszka w Kielcach ma zdiagnozowany Autyzm. Chłopiec mimo ciągłej rehabilitacji nie mówi i jest objęty kształceniem specjalnym.
Ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Gucio uczestniczy
w następujących zajęciach indywidualnych: terapia logopedyczna, integracja sensoryczna, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Knillów- program aktywności i świadomości ciała, logorytmika, dogoterapia. Gucio  chętnie uczęszcza na zajęcia, jest lubiany przez dzieci i nauczycieli, nieustannie rozwija i zdobywa nowe umiejętności. Z uwagi na autyzm, jako całościowe zaburzenie rozwoju nadal potrzebuje wsparcia specjalistów i wieloaspektowej terapii, zwłaszcza logopedycznej. Tylko dzięki temu będzie mógł w przyszłości funkcjonować na maksymalnym dla siebie poziomie
Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem:
„ na pomoc Gustaw Polak”
 
Na rzecz Gustaw Polak można przekazać 1% podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT   nr KRS Fundacji Miśka Zdziśka:  0000422283 i w celu szczegółowym koniecznie należy  wpisać Gustaw Polak.