Jakub Pasterczyk

Kuba ma 12 lat. Jest podopiecznym Fundacji Miśka Zdziśka od 2018 roku. Kuba choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Wymaga stałej opieki onkologicznej.
Leczenie jest bardzo kosztowne. Kuba wymaga podawania kosztownych leków oraz stosowania specjalistycznych środków ochrony osobistej.
Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem: „na pomoc Jakub Pasterczyk”.
Na rzecz Jakuba można przekazać  1% podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT   nr KRS Fundacji Miśka Zdziśka:  0000422283 i w celu szczegółowym koniecznie należy  wpisać Jakub Pasterczyk.