Konrad Kornobis

Konrad urodził się 09.01.1992 roku, mieszka w Krzcięcicach w gminie Sędziszów.
W grudniu 2015 roku Konrad doznał urazu wielonarządowego w wyniku wypadku komunikacyjnego.  U Konrada rozpoznano uraz kręgosłupa w odcinku szyjnym C7/Th1 z następowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego co spowodowało niedowład kończyn dolnych. Teraz życie Konrada uległo diametralnej zmianie, jest zdany na pomoc innych osób w codziennym funkcjonowaniu ponieważ porusza się na wózku inwalidzkim.Konrad lubi słuchać muzyki, interesuje się sportem a szczególnie koszykówką. Przed wypadkiem lubił przyrządzać kulinarne przysmaki. Konrad ma wsparcie bliskich osób,nie jest sam ma trzech braci i jedną siostrę.    
Konrad zwrócił się do Naszej Fundacji z prośbą o dofinansowanie w zakupie leków, rehabilitacji oraz w zakupie wózka inwalidzkiego.
Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem:   
„ Na leczenie i pomoc Konrad Kornobis”

 
Na rzecz Konrada Kornobis można przekazać 1% podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT   nr KRS Fundacji Miśka Zdziśka:  0000422283 i w celu szczegółowym koniecznie należy  wpisać Konrad Kornobis.