Martyna Marciniak

Martyna urodziła się 27.01.1989r., mieszka w małej miejscowości Tumlin Dąbrówka (gmina Zagnańsk). Od urodzenia choruje na upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, jaskrę wrodzoną obuoczną oraz przewlekłe zapalenie zatoki czołowej lewej. Z powodu choroby oczu konieczna była operacja już pierwszym roku życia. Potem leczenie w szpitalach i poradniach neurologicznej oraz okulistycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach.
Mama Martyny, Pani Barbara, która wychowuje ją samotnie od przeszło 20 lat zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych, leków oraz sprzętu ortopedycznego. Martyna ze względu na swoje schorzenie aby stać się bardziej samodzielną uczęszcza na WTZ w Belnie. Mimo choroby jest osobą o pogodnym usposobieniu jej pasją są kulinaria. Turnusy rehabilitacyjne pozwolą Martynie poprawić stan zdrowia a tym samym stać się bardziej niezależną.
Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem: „ na pomoc Martyna Marciniak ”
Na rzecz Martyny Marciniak można przekazać 1% podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT   nr KRS Fundacji Miśka Zdziśka:  0000422283 i w celu szczegółowym koniecznie należy  wpisać Martyna Marciniak.