Mateusz Mackiewicz

Mateusz Mackiewicz jest podopiecznym Fundacji Miśka Zdziśka od Lutego 2021r.
 
Mateusz Mackiewicz z Sędziszowa  urodzony 14.09.2012 r.  ma zdiagnozowany zespół Downa upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawność ruchową.
 
Chłopiec ma cechy napięcia mięśniowego o charakterze hipotonii posturalnej, osłabiony aparat więzadłowo- mięśniowy, niezborność ruchową, zaburzone reakcje równoważne, co kompensuje chodem na szerokiej podstawie. Mateusz jest mało aktywny ruchowo, zazwyczaj siedzi płasko na podłodze wykonując ruchy bujania w przód i w tył, czasami towarzyszy temu potrząsanie rękami. Potrafi samodzielnie chodzić-szeroka płaszczyzna podporu, sylwetka lekko pochylona w przód.
 
Mateusz nie nabył ani nie utrwalił zdolności poznawczych, motorycznych oraz werbalnych zgodnych z jego wiekiem rozwojowym. Chłopiec potrzebuje dalszego wspierania i monitorowania rozwoju ogólnopoznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez prowadzenie intensywnych, wielospecjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.
Darowizny na rzecz Mateusza prosimy wpłacać na konto nr:
23 1240 4982 1111 0010 6253 6955
z dopiskiem
NA LECZENIE MATEUSZ MACKIEWICZ