Mateusz Maszczyk

Mateusz Maszczyk jest podopiecznym Fundacji od Grudnia 2019 r.
Mateusz Robert Maszczyk ze Starachowic jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym od 22 Października 2010 r. Pan Mateusz uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego utracił lewą nogę. Dotychczas funkcjonował i pracował zawodowo dzięki zakupionej przez siebie protezy. Z powodu zużycia uległa ona uszkodzeniu i nie nadaje się do dalszego użytkowania. Zakup nowej protezy nogi to koszt około 30 tysięcy złotych. Nowa proteza umożliwi mu dalsze funkcjonowanie i kontynuowanie pracy zawodowej.
Darowizny prosimy przekazywać na konto: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem: „na leczenie
Mateusz Maszczyk ”
Na rzecz Mateusza Maszczyka można przekazać 1% podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT   nr
KRS Fundacji Miśka Zdziśka:  0000422283 i w celu szczegółowym koniecznie należy  wpisać Mateusz Maszczyk.