Mikołaj Nowak

Urodzi się z lewostronną mikrocją, czyli wrodzonym niewykształceniem małżowiny usznej i zarośnięciem przewodu słuchowego. Z czasem, po przeprowadzonych badaniach tomograficznych okazało się, że syn ma również źle wykształcone ucho środkowe. Mikołaj potrzebuje kolejnej skomplikowanej operacji, która będzie polegała na otwarciu kanału słuchowego, rekonstrukcji małżowiny usznej oraz rekonstrukcji ucha środkowego.
Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem: „na pomoc Mikołaj Nowak”.
Na rzecz Mikołaja można przekazać  1% podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT   nr KRS Fundacji Miśka Zdziśka:  0000422283 i w celu szczegółowym koniecznie należy  wpisać Mikołaj Nowak.