Patryk Wrzosek

Patryk obecnie ma 21 lat, w roku 2015 zdał maturę i rozpoczął studia zaoczne oraz pracę jako kasjer – sprzedawca. Przez wiele lat ćwiczył taniec grupowy w szkolnym zespole i doskonalił swój wokal na zajęciach w MGOK w Kosowie Lackim. Po zakończeniu nauki szkolnej nadal urozmaicał swoim wokalem lokalne uroczystości i imprezy. Rozwija zainteresowania i pasje, bardzo lubił czytać i pracował nad samorozwojem, był wysportowanym i zdrowym młodzieńcem.
   W marcu 2016 roku uczestniczył w wypadku komunikacyjnym. Podczas dachowania samochodu otworzyły się tylne drzwi, przy których siedział i wypadł, a samochód upadł
na niego. Pomimo natychmiastowej pomocy akcja podnoszenia samochodu trwała wiele długich minut. Patrykowi zatrzymało się serce i zamarły wszystkie funkcje życiowe.
Po uwolnieniu chłopaka od tak wielkiego ciężaru została przeprowadzona skuteczna resuscytacja przez funkcjonariusza policji, bezpośrednio po tym było możliwe podłączenie Patryka do aparatury medycznej w kartce i rozpoczęła się walka o jego życie. Pomimo licznych złamań i urazów wielonarządowych po około dwóch tygodniach śpiączki Patryk zaczyna się budzić i powoli jego stan się stabilizował.
   Obecnie sprawność fizyczna i ruchowa Patryka jest w miarę dobra, ale trwa walka
o odwrócenie zmian i naprawienie do jakich doszło w jego mózgu. Patryk cierpi na padaczkę pourazową i amnezję, nie ma pamięci krótkotrwałej a długotrwała też często zawodzi. Patryk bardzo potrzebuje rehabilitacji neurologicznej i nowatorskich metod pracy z mózgiem, które mogą pomóc w odbudowie połączeń między neuronami i umożliwić mu w miarę normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.
 
Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem:  „ na pomoc Patryk Wrzosek”