Roksana Maślarz

Roksana mieszkanka Małogoszcza, urodziła się 23.06.1995 r. choruje na mózgowe porażenie dziecięce i epilepsję, funkcjonuje na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim. Porusza się na wózku inwalidzkim w pozycji leżącej z pomocą osób drugich. Ma znacznie ograniczoną sprawność ruchową w zakresie kończyn górnych i dolnych Mama Roksany pani Anna zwróciła się do nas z prośbą o wsparcie finansowe w celu montażu windy na I piętro. Winda znacznie ułatwi Roksanie i jej mamie codzienne funkcjonowanie.
Szansą na poprawę stanu zdrowia byłby turnus rehabilitacyjny w trakcie którego mogłaby poprawić swoją sprawność fizyczną. Roksana mimo choroby ma pogodne usposobienie, lubi słuchać muzyki, zwłaszcza instrumentalno – wokalnej Pani Anna liczy na wsparcie wszystkich ludzi dobrej woli, którym los chorych ludzi nie jest obojętny.
Darowizny prosimy wpłacać na konto nr: 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem: „ Na  Leczenie i pomoc Roksana Maślarz”
 
Na rzecz Roksany Maślarz można przekazać  1% podatku dochodowego wpisując w rozliczeniu  PIT   nr KRS Fundacji Miśka Zdziśka:  0000422283 i w celu szczegółowym koniecznie należy  wpisać Roksana Maślarz.