Sięgamy po sukces. Aktywni mimo barier! – edycja 3

Realizowane

Fundacja Miśka Zdziśka “Błękitny Promyk Nadziei”

Zaprasza

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do udziału:

W projekcie pn. ,,Sięgamy po sukces. Aktywni mimo barier! – edycja 3”

Projekt skierowany do:

 • osób z niepełnosprawnością od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • zamieszkujące teren województwa świętokrzyskiego, nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy lub osoby bezrobotne.

W ramach projektu oferujemy :

 • Doradztwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania,
 • Opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej,
 • Grupowe specjalistyczne poradnictwo zawodowe,
 • Poradnictwo terapeutyczne,
 • Warsztaty zajęciowe,
 • Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 • Indywidualne pośrednictwo pracy,
 • Możliwość odbycia 3-miesięczego stażu zawodowego.